אין קשר לחנות בשם דומה. אנחנו לא מתקשרים לאף אחד. אין לנו מועדון לקוחות.

מ ש"ח     עד ש"ח    


ממוין על פי התאמה. מיין על פי מחיר.     דפים נוספים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


מזגן עילי ELECTRA
מזגן עילי ELECTRA
מזגן עילי ELECTRA
מזגן עילי LG
5,890 ש"ח

more   

דגם: INV 12-17

קטגוריות מזגנים
מזגנים עיליים

3,360 ש"ח

more   

דגם: INV 17

קטגוריות מזגנים
מזגנים עיליים

5,450 ש"ח

more   

דגם: INV 20

קטגוריות מזגנים
מזגנים עיליים

0 ש"ח

more   

דגם: PLASMA 0964

קטגוריות מזגנים
מזגנים עיליים

Tornado Roma 45 3
Tornado Tokyo 40 3
מזגן עילי LG
מזגן עילי ELCO
7,330 ש"ח

more   

Tornado Roma 45/3מזגן מיני מרכזי טורנדו

קטגוריות מזגנים
מזגנים מיני מרכזי

5,736 ש"ח

more   

מזגן מיני מרכזי טורנדו Tornado Tokyo 40/3

קטגוריות מזגנים
מזגנים מיני מרכזי

1,850 ש"ח

more   

דגם: PLASMA 1264

קטגוריות מזגנים
מזגנים עיליים

0 ש"ח

more   

דגם: 14

קטגוריות מזגנים
מזגנים עיליים

מזגן עילי ELCO
מזגן עילי ELCO
מזגן עילי ELCO
מזגן עילי ELCO
0 ש"ח

more   

דגם: 10

קטגוריות מזגנים
מזגנים עיליים

0 ש"ח

more   

דגם: 14 INV

קטגוריות מזגנים
מזגנים עיליים

0 ש"ח

more   

דגם: 17 INV

קטגוריות מזגנים
מזגנים עיליים

0 ש"ח

more   

דגם: 22 INV

קטגוריות מזגנים
מזגנים עיליים

מזגן עילי ELCO
Tornado Tokyo 35 3
Tornado Roma 35 3
מזגן עילי ELCO
0 ש"ח

more   

דגם: 27 INV

קטגוריות מזגנים
מזגנים עיליים

5,361 ש"ח

more   

מזגן מיני מרכזי טורנדוTornado Tokyo 35/3

קטגוריות מזגנים
מזגנים מיני מרכזי

5,925 ש"ח

more   

מזגן מיני מרכזי טורנדו Tornado Roma 35/3

קטגוריות מזגנים
מזגנים מיני מרכזי

0 ש"ח

more   

דגם: 30 INV

קטגוריות מזגנים
מזגנים עיליים

מזגן עילי ELCO
מזגן עילי ELECTRA
מזגן מיני מרכזי
מזגן עילי ELECTRA
0 ש"ח

more   

דגם: 35 INV

קטגוריות מזגנים
מזגנים עיליים

0 ש"ח

more   

דגם: DUO 10-10

קטגוריות מזגנים
מזגנים עיליים

0 ש"ח

more   

דגם: DUO 14-14

קטגוריות מזגנים
מזגנים עיליים

1,690 ש"ח

more   

דגם: Mega Air 14

קטגוריות מזגנים
מזגנים עילייםממוין על פי התאמה. מיין על פי מחיר.     דפים נוספים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10