אין קשר לחנות בשם דומה. אנחנו לא מתקשרים לאף אחד. אין לנו מועדון לקוחות.

מ ש"ח     עד ש"ח    


ממוין על פי התאמה. מיין על פי מחיר.     דפים נוספים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


מצלמת כיפה SAMSUNG SVD 4120AP
מצלמת כיפה SAMSUNG SVD 4600P
מצלמת כרטיס PROVISION CX 324CS36
כרטיס ל 4 מצלמות PROVISION PV1000
1,550 ש"ח

more   

GOLD DVR CARDS PV1000 מבוסס LINUX ללא צורך ב-Windows

קטגוריות כרטיסי מצלמות אבטחה DVR
PROVISION

כרטיס ל 16 מצלמות PROVISION DVR16400
כרטיס ל 16 מצלמות PROVISION PV2000
מצלמת כרטיס נסתרת AVC526L
מצלמת כרטיס נסתרת VQ25B B36
3,104 ש"ח

more   


6,218 ש"ח

more   

GOLD DVR CRADS PV2000 מבוסס LINUX ללא צורך ב-Windows

קטגוריות כרטיסי מצלמות אבטחה DVR
PROVISION

מצלמת כיפה צבע CNB D1000N
מצלמת כיפה צבע CIR BA43Q
מצלמת אינפרא צינור AVC667P
מצלמת אינפרא צינור CAM 667
מצלמת אינפרא צינור BP 258IR
מצלמת אינפרא צינור LDP 510
מצלמת כיפה צבע VDA90
מצלמה נסתרת
1,090 ש"ח

more   

שליטה באמצעות גימר על רמת הארה

קטגוריות כרטיסי מצלמות אבטחה DVR
מצלמות חיצוניות

מצלמה נסתרת בגלאי נפח
מצלמה נסתרת בגלאי נפח PROVISION MDVR SYS
מצלמת דמה
מצלמת דמה חיצונית
1,243 ש"ח

more   

מצלמה נסתרת עצמאית לצילום יום

קטגוריות כרטיסי מצלמות אבטחה DVR
מצלמות נסתרותממוין על פי התאמה. מיין על פי מחיר.     דפים נוספים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10